WSTĘPNY PROGRAM
Tour de Pologne Amatorów, Bukowina Tatrzańska

07.08.2019 środa: Hotel HARNAŚ, ul. Wierch Buńdowy 11
zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych z chipami

08.08.2019 czwartek: Hotel HARNAŚ, ul. Wierch Buńdowy 11
08:00 – 20:00 – zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych z chipami

09.08.2019 piątek: Hotel HARNAŚ, ul. Wierch Buńdowy 11
06:30 – 07:30 – zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych z chipami

09.08.2019 piątek: BUKOVINA Resort, ul. Sportowa 22
07:40 – ustawienie uczestników w sektorach
08:00 – start Tour de Pologne Amatorów
11:20 – zamknięcie trasy
13:00 – dekoracja