WSTĘPNY PROGRAM
Tour de Pologne Amatorów, Bukowina Tatrzańska

07.08.2019 środa: Hotel HARNAŚ, ul. Wierch Buńdowy 11
zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych z chipami

08.08.2019 czwartek: Hotel HARNAŚ, ul. Wierch Buńdowy 11
zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych z chipami

09.08.2019 piątek: BUKOVINA Resort, ul. Sportowa 22
07:30 – ustawienie uczestników w sektorach
07:40 – start Tour de Pologne Amatorów
11:15 – zamknięcie trasy
dekoracja